Cáp RF, Connector RF, Adapter RF

Lidinco cung cấp các  Cáp RF, cáp truyền tín hiệu cao tần,  adapter RF, connector RF, Jack truyền tín hiệu high Frequency

 • RF Adapter SMA Socket to TNC Plug 7619982

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  RF Solution

  7619982

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter SMA Murata MM121491

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Murata

  MM121491

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter Right Angle Adapter, N, Plug, N, Jack- 82-213 (UG-27C/U)

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Amphenol

  82-213 (UG-27C/U)

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter Murata MM201511

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Murata

  MM201511

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF connector/adapter BNC Jack -N Plug 82-5558

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Amphenol

  82-5558

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Cable, SMA Plug to SMA Plug, 1M, Huber & Suhner 300781710-A

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Huber & Suhner

  300781710-A

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cáp RF, N Male to SMA Male, 60″, 18GHz, WHU18

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Carlisle

  WHU18

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/ Adapter HRM-PA-PJ(F)-1(40), SMA to SMA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Hirose

  HRM-PA-PJ(F)-1(40)

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter 50 Ohm, SMA to BNC

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  RF Solutions

  SMAF-BNCM

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cáp RF RG 316, SMA Male to SMA Male, 18″, 415-0029-018

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Johnson

  415-0029-018

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter N Plug SMA Jack 85890861

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Multicomp

  85890861

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter, SMA Jack to Jack, Multicomp 8589-0853

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Multicomp

  8589-0853

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com