Thiết bị đo LCR, cuộn dây, tụ điện, Impedance

 • Máy đo LCR Twintex LCR7000A 500kHz

  Máy đo LCR Twintex LCR7300A 300kHz 0.05%

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  LCR7300A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy Phân Tích Trở Kháng Series 6500

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Wayne Kerr

  Series 6500

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhíp thông minh ST5S-BT Colibri đo RLC với Bluetooth and Receiver Stick 3Nhíp thông minh ST5S-BT Colibri đo RLC với Bluetooth and Receiver Stick 2

  Nhíp thông minh ST5S-BT đo RLC với Bluetooth and Receiver Stick

  • Hãng sản xuất

  Model:

  Bảo hành

  Colibri (Siborg)

  ST5S-BT

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LCR Meter series 4100

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Wayne Kerr

  4100

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nhíp Đo SMD Multimeter Colibri 5Nhíp Đo SMD Multimeter Colibri 4

  Nhíp Đo SMD Multimeter

  • Hãng sản xuất

  Bảo hành

  Colibri

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LCR Meters Series 43004300 Series LCR Meters

  4300 Series LCR Meters

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Wayne Kerr 

  2520

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy đo LCR 6374

  Đồng hồ đo LCR 6374

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Microtest

  6374

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo LCR E4980A, 20 Hz – 2 MHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight/Agilent 

  E4980A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo LCR Hioki IM3536, 4Hz – 8MHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Hioki 

  IM3536

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LCR-Reader Professional 16LCR-Reader Professional 13

  LCR-Reader Pro Plus

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Colibri

  Pro Plus

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LCR-Reader Professional 12LCR-Reader Professional 11

  LCR-Reader Probe Connector

  • Hãng sản xuất

  Bảo hành

  Colibri

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đọc LCR hãng Colibrinhíp đo SMD LCR Reader

  Thiết bị đo LCR – LCR Reader

  • Hãng sản xuất

  Bảo hành

  Colibri

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com