Thiết bị đo LCR, cuộn dây, tụ điện, Impedance

 • Máy đo LCR Wayne Kerr 4300 series4300 Series LCR Meters

  Máy đo LCR Wayne Kerr 4300 series

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Wayne Kerr 

  4300

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ đo Microtest LCR 6374

  Máy đo LCR Microtest 6374

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Microtest

  6374

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo LCR Keysight E4980AThiết bị đo LCR Keysight E4980A 1

  Thiết bị đo LCR E4980A, 20 Hz – 2 MHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight/Agilent 

  E4980A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo LCR Hioki IM3536 1

  Thiết bị đo LCR Hioki IM3536, 4Hz – 8MHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Hioki 

  IM3536

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo LCR Twintex 7200, 40Hz - 200KHzThiết bị đo LCR Twintex 7200, 40Hz - 200KHz

  Thiết bị đo LCR Twintex 7200, 40Hz – 200KHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan 

  LCR7200

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LCR-Reader Professional 16LCR-Reader Professional 13

  LCR-Reader Pro Plus

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Colibri

  Pro Plus

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo LCR Twintex 7010, 40Hz – 10KHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan 

  LCR7010

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  8,675,000 
 • LCR-Reader Professional 12LCR-Reader Professional 11

  LCR-Reader Probe Connector

  • Hãng sản xuất

  Bảo hành

  Colibri

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đo LCR Twintex 7200, 40Hz - 200KHzThiết bị đo LCR Twintex 7200, 40Hz - 200KHz

  Thiết bị đo LCR Twintex 7030, 40Hz – 30KHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan 

  LCR7030

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Thiết bị đọc LCR hãng ColibriLCR-Reader Professional 6

  Thiết bị đo LCR – LCR Reader

  • Hãng sản xuất

  Bảo hành

  Colibri

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com