Tư vấn cung cấp thiết bị thực hành robot cho trường học, trung tâm nghiên cứu, phòng LAB và các thiết bị đào tạo, dạy nghề khác.