Module số hóa

Module số hóa, digitizers

 • Module số hóa DIG-H3354, 5 GS/s, 10 Bits, 4 ChModule số hóa DIG-H3354, 5 GS/s, 10 Bits, 4 Ch

  Module số hóa DIG-H3354, 5 GS/s, 10 Bits, 4 Ch

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Hãng khác

  DIG-H3354

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com