Nguồn một chiều DC

 • Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 2045Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 8011, 80V/11A

  Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 6015, 60V/15A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  PPW 6015

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn lập trình một chiều DC Rohde & Schwarz HMP2030

  Nguồn lập trình một chiều DC Rohde & Schwarz HMP2030, 3 kênh, 0-32V/5A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMP2030

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Twintex TP2503N

  Nguồn một chiều (DC) Twintex TP2503N, 0~50V/0~3A x2

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TP2503N

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 2045Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 8011, 80V/11A

  Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 8011, 80V/11A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  PPW 8015

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Twintex TP2305PU, 0~30V/0~5A x2

  Nguồn một chiều (DC) Twintex TP2303PU, 0~30V/0~3A x2

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  TP2303PU

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Twintex TP-2305K, 0~30V/0~5A x2bộ nguồn Twintex TP-2303TK

  Nguồn một chiều (DC) Twintex TP-2303K, 0~30V/0~3A x2

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TP-2303K

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com