Nguồn một chiều DC

 • Bộ nguồn lập trình Rohde & Schwarz HMC8042

  Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8042-G, 2 kênh, 32V-5A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMC8042-G

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều DC Tektronix PWS2323, 01 ngõ ra, 32V/3A

   

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Tektronix

  PWS2323

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn lập trình Rohde & Schwarz HMC8043

  Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8043, 3 kênh, 32V-3A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMC8043

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cấp nguồn đa năng 60V 5A TP1605EC

  Máy cấp nguồn đa năng Twintex TP1603EC, 0~60V/0~3A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  TP1603EC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn lập trình Rohde & Schwarz HMC8043

  Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8043-G, 3 kênh, 32V-3A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMC8043-G

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn một chiều TP1H-10S 100V 10ANguồn một chiều (DC) Twintex TP1H-10S, 100V/10A

  Máy cấp nguồn Twintex TP1H-10S, 100V/10A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  TP1H-10S

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • PPW 600W

  Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 2045, 20V/45A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  PPW 2045

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn lập trình Rohde_Schwarz_HMP2030

  Nguồn lập trình một chiều DC Rohde & Schwarz HMP2020, 2 kênh, 32V/10A, 0-32V/5A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMP2020

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn lập trình Rohde_Schwarz_HMP2030

  Nguồn lập trình một chiều DC Rohde & Schwarz HMP2030, 3 kênh, 0-32V/5A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMP2030

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com