Nguồn một chiều DC

 • Nguồn một chiều (DC) Keysight U8001A 30V, 3A

  Nguồn một chiều (DC) Keysight U8001A 30V, 3A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  U8001A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Keysight U8002A 30V, 5A

  Nguồn một chiều (DC) Keysight U8002A 30V, 5A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  U8002A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Keysight U8031A 30V/6A (2x) & 5V/3A

  Nguồn một chiều (DC) Keysight U8031A 30V/6A (2x) & 5V/3A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  U8031A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn 1 chiều DC, 2 kênh mô phỏng pin Itech IT 6400

  Bộ nguồn 1 chiều DC, 2 kênh mô phỏng pin Itech IT 6400

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

   Itech

   IT 6400

   12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cấp nguồn lập trình TP-3303N

  Máy cấp nguồn lập trình Twintex TP-3303N 30V 3A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TP-3303N

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn một chiều ( DC) ITech Seri IT6700 2

  Nguồn DC lập trình Itech IT6800

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

   Itech

   IT 6800

   12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn một chiều ( DC) ITech Seri IT6700

  Bộ nguồn một chiều ( DC) ITech Seri IT6700

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

   Itech

   IT 6700

   12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMP4040, 4 kênh, 32V-10A

  • Hãng sản xuất: Rohde & Schwarz

  • Model: HMP4040

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn một chiều lập trình Rohde & Schwarz HMC8041-G

  Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8041-G, 1 kênh, 32V-10A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMC8041-G

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn 1 chiều Keysight E36102A 6V, 5A, 30W

  Bộ nguồn 1 chiều Keysight E36102A 6V, 5A, 30W

  • Hãng sản xuất: Keysight

  • Model:              E36102A

  • Bảo hành:        12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn lập trình Rohde & Schwarz HMC8042Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8041 1

  Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8042, 2 kênh, 32V-5A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMC8042

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Keysight U8032A 60V/3A (2x) & 5V/3A

  Nguồn một chiều (DC) Keysight U8032A 60V/3A (2x) & 5V/3A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  U8032A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com