Nguồn một chiều DC

 • Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 2045

  Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 1560, 15V/60A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  PPW 1560

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ nguồn lập trình Rohde & Schwarz HMC8043 32VNguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8041 1

  Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8043, 3 kênh, 32V-3A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMC8043

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Twintex TP1305EC

  Nguồn một chiều (DC) Twintex TP1603EC, 0~60V/0~3A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  TP1603EC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Siglent SPD1168X, 0~16V/0~8A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SPD1168X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  6,300,000 
 • Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 2045

  Nguồn lập trình một chiều lập trình (DC) Twintex PPW 3030, 30V/30A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  PPW 3030

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8043-G, 3 kênh, 32V-3ANguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8041 1

  Nguồn một chiều DC Rohde & Schwarz HMC8043-G, 3 kênh, 32V-3A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMC8043-G

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Twintex TP2305N, 0~30V/0~5A x2

  Nguồn một chiều (DC) Twintex TP2303N, 0~30V/0~3A x2

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  TP2303N

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Twintex TP1H-10SNguồn một chiều (DC) Twintex TP1H-10S, 100V/10A

  Nguồn một chiều (DC) Twintex TP1H-10S, 100V/10A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  TP1H-10S

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 2045Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 8011, 80V/11A

  Nguồn lập trình một chiều (DC) Twintex PPW 2045, 20V/45A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  PPW 2045

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn lập trình một chiều DC Rohde & Schwarz HMP2020 1

  Nguồn lập trình một chiều DC Rohde & Schwarz HMP2020, 2 kênh, 32V/10A, 0-32V/5A

  • Hãng sản xuất: ROHDE&SCHWARZ

  • Model: HMP2020

  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Twintex TP2305N, 0~30V/0~5A x2

  Nguồn một chiều (DC) Twintex TP2305N, 0~30V/0~5A x2

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Taiwan

  TP2305N

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều lập trình (DC) Siglent SPD1305X, 0~30V/0~5A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SPD1305X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  6,850,000