Nguồn một chiều DC

Lidinco cung cấp bộ Nguồn một chiều, nguồn DC, đổi nguồn điện AC sang DC: Twintex, Keithley,  Keysight, Siglent, Tektronix…

Bộ nguồn một chiều DC là thiết bị được dùng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, dùng để cung cấp nguồn điện 1 chiều cho các thiết bị hoạt động, là nguồn điện nuôi cho của các thiết bị máy móc công nghiệp, các cơ sở sản xuất, và vô cùng quan trọng để kết nối các thiết bị thông tin liên lạc, viễn thông.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất cho nhu cầu của bạn về bộ nguồn 1 chiều. Chúng tôi có sẵn sản phẩm từ hàng bình dân, trung cấp đến cao cấp

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2290-5 5kV

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2290-5 5kV

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2290-5

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2290-10 10kV

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2290-10 10kV

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2290-10

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2260B-80-27 720W, 80V, 27ANguồn một chiều (DC) keithley 2260B-80-27 720W, 80V, 27A

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2260B-80-27 720W, 80V, 27A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

   Keithley 2260B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2260B-30-72 720W, 30V, 72A

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2260B-30-72 720W, 30V, 72A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2260B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2260B-80-13 360W, 80V, 13.5A

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2260B-80-13 360W, 80V, 13.5A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2260B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2260B-30-36 360W, 30V, 36A

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2260B-30-36 360W, 30V, 36A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2260B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2308

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2308

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2308

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2306-PJ 500mA

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2306-PJ 500mA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2306-PJ

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2306

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2306

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2306

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2304A, 100W

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2304A, 100W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2304A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) Keithley 2303-PJ 45W, 500mA

  Nguồn một chiều (DC) Keithley 2303-PJ 45W, 500mA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2303-PJ

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn một chiều (DC) keithley 2303 45W

  Nguồn một chiều (DC) keithley 2303 45W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Keithley

  2303

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com