Máy phát xung, hàm chuẩn, Function/Arbitrary Waveform Generator

 • Máy phát xung Siglent SDG1000X

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 1062X, 60MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG1062X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát dạng sóng tùy ý SDG2000XMáy phát xung SDG2122X

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 2042X, 40MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG2042X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Lecroy ArbStudio 1102DMáy phát xung, hàm Lecroy ArbStudio 1102D, 4 channel, 16 bit, 1GS/s

  Máy phát xung, hàm Lecroy ArbStudio 1102D, 4 channel, 16 bit, 1GS/s

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Lecroy 

  1102D

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Twintex TFG3510A, 10MHz, 02 kênhMáy phát xung, hàm Twintex TFG3510A, 10MHz, 02 kênh

  Máy phát xung, hàm Twintex TFG3510A, 10MHz, 02 kênh

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex – Đài Loan

  TGG3015A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát dạng sóng tùy ý SDG2000X

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 2082X, 80MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG2082X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, phát hàm Tektronix AFG3252C 2 ChannelMáy phát xung, phát hàm Tektronix AFG3252C

  Máy phát xung, phát hàm Tektronix AFG3252C 2 Channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Tektronix

  AFG3252C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung SDG2122X

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 2122X, 120MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG2122X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung Siglent SDG805

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 805, 5MHz, 1 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG805

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Keysight 33510B, 20MHz, 2 kênhMáy phát xung, hàm Keysight 33510B, 20MHz, 2 kênh

  Máy phát xung, hàm Keysight 33510B, 20MHz, 2 kênh

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  33510B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • máy phát xung siglent sdg810

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG810, 10MHz, 1CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Siglent

  SDG810

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Keysight 33511B, 20MHz, 01 kênh, ArbMáy phát xung, hàm Keysight 33511B, 20MHz, 01 kênh, Arb

  Máy phát xung, hàm Keysight 33511B, 20MHz, 01 kênh, Arb

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  33511B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com