• Máy phát xung, hàm Siglent SDG 1050 50Mhz 2 CH

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 1050 50Mhz 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG 1050

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Siglent SDG 5082, 80MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Siglent

  SDG5082

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Siglent SDG 5000 120MHz 2 CH

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 5122, 120MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG5122

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

   

 • Máy phát xung, hàm Siglent SDG 5000

  Máy phát xung, hàm Siglent SDG 5162, 160MHz, 2 CH

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent

  SDG5162

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3011C, 01 channel, 10MHz

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3011C, 01 channel, 10MHz

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Tektronix

  AFG3011C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3021C, 1 Channel, 25MHz

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3021C, 1 Channel, 25MHz

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Tektronix

  AFG3021C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3052C 2 Channel, 50MHz

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3052C 2 Channel, 50MHz

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Tektronix
    AFG32052C
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3102C 2 Channel, 100MHz

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3102C 2 Channel, 100MHz

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Tektronix
    AFG3102C
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3101C

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3101C, 01 channel, 100MHz

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Tektronix
    AFG3101C
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3251C 1 Channel, 240MHz

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3251C 1 Channel, 240MHz

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Tektronix
    AFC3252C
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3252C, 2 Channel, 240MHzMáy phát xung, phát hàm Tektronix AFG3252C

  Máy phát xung, hàm Tektronix AFG3252C, 2 Channel, 240MHz

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Tektronix
    AFG3252C
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com
 • Máy phát xung, hàm Keysight 33519B, 01 Channel, 30 MHz

  Máy phát xung, hàm Keysight 33519B, 01 Channel, 30 MHz

  tick sản phẩm Thương hiệu
  tick sản phẩm Mã sản phẩm
  tick sản phẩm Bảo hành
    Keysight
    33519B
    12 tháng
  Để được báo giá nhanh nhất và tốt nhất vui lòng “liên hệ ngay”
  √ Hotline:
  √ Mail:
  √ Form báo giá:
    028.3977.8269 / 028.3601.6797
  sales@lidinco.com