Máy phân tích phổ, Spectrum analyzer

 • Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9342C 1

  Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9343C 9 KHz- 13.6 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9343c

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9342C

  Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9342C 9 KHz- 7 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9342C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9340B 9 KHz- 3 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9340B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9935A 5 KHz- 9 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9935A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9936A 5 KHz- 14 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9936A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9937A 5 KHz – 18 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9937A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9938A 5 KHz – 26.5 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9938A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9918A 30 KHz – 26.5 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  N9918A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9912A 2 MHz – 4/6 GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight 

  N9912A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ siêu cứng Spectran HF-XFR PRO, 9KHz ~ 9.4GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Aaronia

  HF-XFR

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ Spectran HF RSA 6000, 10MHz ~ 6GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Aaronia

  HF RSA 6000

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích phổ USB Aaronia Spectran HF 6060 V4 X

  Máy phân tích phổ USB Spectran HF 6060 V4 X, 10MHz ~ 6GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Aaronia

  HF 6060 V4 X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com