Máy phân tích mạng, Vector network analyzer

 • máy phân tích mạng Network analyzer Agilent E5062A, E5062C 

  Network analyzer 1.3 GHz ~ 8.5GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Agilent

  E5062A, E5062C 

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phân tích mạng Vector Planar 804, 8GHz

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Hãng Khác

  804/1

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • module automatic calibration ACM 8000T

  Automatic Calibration Module (ACM) 8000T

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Planar

  8000T

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy phân tích mạng vector E5063A, 5Hz đến 18GHz

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight

  E5063A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com