Máy mài độ chính xác cao

 Máy mài mẫu độ chính xác cao của Allied USA, phục vụ quá trình mài IC, chíp, board mạch, vật mẫu…

 • Máy mài, đánh bóng mẫu MetPrep 3May mai mau Metprep 3

  Máy mài mẫu độ chính xác cao MetPrep 3, 8″ và 10″

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  MetPrep 3

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy mài mẫu độ chính xác cao MetPrep 4, 10″ và 12″

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  MetPrep 4

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy mài, đánh bóng mẫu đôi DualPrep 3

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  DualPrep™

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy mài, đánh bóng mẫu MultiPrep Polishing System – 8″

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  MultiPrep™

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy mài, đánh bóng mẫu MultiPrep Polishing System – 12″

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  MultiPrep™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • AD-5 Fluid Dispenser Allied High Tech AD-5™

  Máy phân phối dung dịch mài/ đánh bóng tự động AD-5

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  AD-5™

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy mài, đánh bóng mẫu độ chính xác cao M-Prep 5

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  M-Prep 5™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy mài, đánh bóng mẫu độ chính xác cao M-Prep 6

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  M-Prep 6™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • TEM Wedge Polisher

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  TEM Wedge

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cross-Sectioning Tool

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  Cross-Sectioning

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy mài, đánh bóng mẫu độ chính xác cao MetPrep 3 với Powerhead cho Hot/Glove-Box

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  MetPrep3™/PH-3™

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • OptiPrep Polishing System

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  OptiPrep™ 

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com