Đồng hồ vạn năng, VOM, DMM

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keysight 34450A

  Đồng hồ vạn năng để bàn Keysight 34450A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight 

  34450A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng Fluke 233

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Fluke

  233

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng hiển thị số Hioki 3255 - 50 hay còn gọi HiTESTER 3255-50

  Đồng hồ vạn năng dạng điện tử HiTESTER 3255-50

  • Manufacturer

  Model

  Warranty

  Hioki

  HiTESTER 3255-50

  12 months

  Please call us to get the best price and service

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ đo đa năng DT4252

  Đồng hồ đo đa năng DT4252

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Hioki

  DT4252

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng Hioki DT4256 (true RMS)

  Đồng hồ vạn năng Hioki DT4256 (true RMS)

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Hioki

  DT4256

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

   

 • Đồng hồ vạn năng để bàn 3238, 3238-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  • Bảo hành

  Hioki

  3238-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keysight 3458A

  Đồng hồ vạn năng để bàn Keysight 3458A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight 

  3458A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng Fluke 287

  Đồng hồ vạn năng Fluke 287 true RMS

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Fluke

  287

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  Đồng hồ vạn năng Fluke 287, là đời đầu của thiết kế đồng hồ vạn năng cầm tay có chức năng lưu trữ dữ liệu, kết nối máy tính. Đồng hồ vạn năng Fluke 287 cho phép đo chính xác hơn, giải quyết vấn đề nhanh hơn, và độ chính xác cao.

 • Đồng hồ đo đa năng DT4222

  Đồng hồ đo đa năng DT4222

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Hioki

  DT4222

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn 3239, 3239-01

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Hioki

  3239-01

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keysight B2981A

  Đồng hồ vạn năng để bàn Keysight B2981A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight 

   B2981A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng Fluke 289 True RMS

  Đồng hồ vạn năng Fluke 289 True RMS

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Fluke

  289

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  Đồng hồ vạn năng Fluke 289 là thế hệ đồng hồ vạn năng tiếp theo được thiết kế để các vấn đề phức tạp trong thiết bị điện tử, tự động hóa, phân phối điện, thiết bị cơ điện. Cho phép lưu trữ dữ liệu, đăng nhập để xem mô hình , do đó có thể giải quyết được nhanh hơn, giảm thiểu thời gian chết.