Đồng hồ vạn năng để bàn

Nhập khẩu phân phối đồng hồ vạn năng, VOM, DMM để bàn chính hãng giá rẻ nhất, bán giao hàng toàn quốc

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Twintex TM-8155

  Đồng hồ vạn năng để bàn Twintex TM-8155

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex 

  TM-8155

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  3,600,000 
 • Đồng hồ vạn năng để bàn TM8155+

  Đồng hồ vạn năng để bàn Twintex TM-8155+

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex 

  TM-8155+

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Siglent SDM3065XĐồng hồ vạn năng điện tử để bàn SDM3065X

  Đồng hồ vạn năng để bàn Siglent SDM3065X, 6 1/2 digit

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent 

  SDM 3065X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Siglent SDM3045X, 4 1/2 digit

  Đồng hồ vạn năng để bàn Siglent SDM3045X, 4 1/2 digit

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Siglent 

  SDM 3045X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Siglent SDM3055Đồng hồ vạn năng điện tử để bàn SDM3065X

  Đồng hồ vạn năng để bàn Siglent SDM3055, 5 ½ digit

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Siglent

   SDM 3055

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2016

  Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2016

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  2016

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2015

  Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2015

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2015

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2750

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2750

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2701

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley  

  2701

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2700

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2700

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2010

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2010

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 2002/MEM2

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2002/MEM2

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com