Đồng hồ kẹp, ampe kìm, Clamp meter

 • Ampe kìm HiTESTER 3293-50

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3293

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm Hioki HiTESTER 3286-20

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3286-20

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm HiTESTER 3283

  Ampe kìm HiTESTER 3283

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3283

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm HiTESTER 3291-50

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3291

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm HiTESTER 3280-10, 3280-20

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3280

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm hitester ( hioki) 3281

  Ampe kìm HiTESTER 3281, 3282

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3281, 3282

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm Twintex TC701 3 1/2 digits, Auto range 1

  Ampe Kìm Twintex TC701 3 1/2 digits, Auto range

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex Đài Loan

  TC701

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mô đun kìm 9290-10

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  9290

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm Twintex TC702 3 1/2 digits, Auto range

  Ampe kìm Twintex TC702 3 1/2 digits, Auto range

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex Đài Loan

  TC702

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • CLAMP ON AC/DC HiTESTER 3290, 3290-10

  Ampe kìm AC/DC HiTESTER 3290, 3290-10

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3290

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com