• RF Connector/Adapter 5490/5490CC/5490CCSF

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Carlisle

  5490/5490CC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Cable RG400/U SMA(M) to Straight N(M) Right Angle, 2M, 84120658 0017

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Huber & Suhner

  84120658 0017

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter N socket to N socket, 50 Ohm, 12.4GHz, 31N5002133

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Huber & Suhner

  31N5002133

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Amphenol RF connector 242115, Straight Adapter, SMA, Jack, N, Jack

  Amphenol RF connector 242115, Straight Adapter, SMA, Jack, N, Jack

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Amphenol

  242115

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Connector/Adapter SMA Male to SMA Male, 50 Ohm, 18GHz, 32SMA5001

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Huber & Suhner

  32SMA5001

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cáp RF HuberSuhner Sucoform 141 11SMA/ 11SMA/ 50Ω, 18GHz

  Hãng sản xuất: Huber&Suhner

  Model: SM141/11SMA/11SMA

  Bảo Hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • RF Cable Sucoform 86 SM86/11SMA/11SMA, 50Ω, 18GHz

  Cáp RF HuberSuhner Sucoform 86 SM86/11SMA/11SMA, 50Ω, 18GHz

  Hãng sản xuất: Huber&Suhner

  Model: SM86/11SMA/11SMA

  Bảo Hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cáp RF, SMA to Smaller, 50 Ohm, 3GHz

  • Hãng sản xuất

   • Model

   • Bảo hành

   HuberSuhner

   SMARG316

   12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cáp RF HuberSuhner Sucoform 86 SM86/11N/11N, 50Ω, 18GHz

  • Hãng sản xuất

   • Model

   • Bảo hành

   HuberSuhner

   SM86/11N/11N

   12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cáp RF HuberSuhner Sucoform 141 11N/ 11N/ 50Ω, 18GHz

  • Hãng sản xuất

   • Model

   • Bảo hành

   HuberSuhner

   SM141/11N/11N

   12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cáp RF ST-18-SMAM-SMAM-48

  Cáp RF HuberSuhner Sucotest ST18/SMAm/SMAm

   

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  HuberSuhner

  ST18/SMAm/SMAm/36in

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cáp RF HuberSuhner Sucotest ST18/Nm/Nm

   

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  HuberSuhner

  ST18/Nm/Nm/36in

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com