• HUBER+SUHNER SMB 4

  Đầu nối RF SMB HUBER+SUHNER

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: SMB
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SX - Cross linked low loss coax cables Huber & Suhner

  Cáp đồng trục SX – Huber & Suhner

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: SX
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ever-flex Huber & Suhner 1

  Cáp RF Ever-flex Huber & Suhner 50 Ohm, 40 GHz

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Ever-flex
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đầu nối đồng trục RF QC HUBER+SUHNER 50 Ohm, 11 GHz

  Đầu nối đồng trục RF QC HUBER+SUHNER 50 Ohm, 11 GHz

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: QN
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SUCOFLEX® 400 - The loss revolution Huber & Suhner

  Cáp RF SUCOFLEX® 400 – The loss revolution

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: SUCOFLEX® 400
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • HUBER+SUHNER MMBX

  Đầu nối RF MMBX HUBER+SUHNER 12.4 GHz

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: MMBX
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • HUBER+SUHNER 7/16 Huber & Suhner

  Cáp RF 7/16 HUBER+SUHNER , 50Ω, 7.5 GHz

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: 7/16
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • TL-8A – Economical test lead Huber & Suhner

  Cáp RF TL-8A – Economical test lead

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: TL-8A
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • HUBER+SUHNER SMC 3

  Đầu nối RF SMC HUBER+SUHNER

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: SMC
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Enviroflex Huber & Suhner

  Cáp đồng trục Enviroflex

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Enviroflex
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Eacon - Field terminable microwave cable Huber & Suhner 2

  Cáp RF Eacon Huber & Suhner 18GHz

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Eacon
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • HUBER+SUHNER XQN 3

  Đầu nối RF XQN HUBER+SUHNER 50 Ohm, 4 GHz

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: XQN
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com