Cáp quang- Phụ kiện quang

 • Hybrid adaptors Huber & Suhner 1

  Hybrid adaptors

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Hybrid
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Filters Huber & Suhner

  Filters

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Filters
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SC connectors and adaptors SC connectors and adaptors 4

  LC connectors and adaptors

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: LC
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Các phụ kiện quang Huber$Suhner 2

  Các phụ kiện quang Huber$Suhner

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Directional Couplers Huber & Suhner

  Directional Couplers

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Directional Couplers
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • SC connectors and adaptors SC connectors and adaptors

  SC connectors and adaptors

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: SC
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Cables, dây cáp Huber & Suhner

  Cables, dây cáp

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Cables
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hybrid Couplers Huber & Suhner

  Hybrid Couplers

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Hybrid Couplers
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • BLINK! connectors and adaptors Huber & Suhner 1

  BLINK! connectors and adaptors

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: BLINK!
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Jack cắm , Jack kết nối, cáp chuyển dữ liệu Huber & Suhner Jacks, Multi

  Jack cắm , Jack kết nối, cáp chuyển dữ liệu

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Jacks, Multi
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Tappers Huber & Suhner

  Tappers

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: Tappers
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • CLIK! connectors and adaptors Huber & Suhner

  CLIK! connectors and adaptors

  • Hãng sản xuất: Huber & Suhner
  • Model: CLIK!
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com