Shop

 • Đá mài Ceramic XEBEC Meister Finish - Nhật Bản

  Đá mài Ceramic XEBEC Meister Finish – Nhật Bản

  • Hãng sản xuất

  XEBEC – Nhật Bản

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mũi hàn thiếc xịn Đài LoanĐầu mỏ hàn xịn mạ crom

  Đầu mỏ hàn – Mũi hàn thiếc Đài Loan

  • Hãng sản xuất

  Solomon – Đài Loan

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn hút chì Solomon SL-928 48W 210 - 480°C

  Máy hàn hút chì Solomon SL-928 48W 210 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon Taiwan 

  SL-928

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  7,880,000 
 • Máy hàn khò Solomon SR-979 275W, 100 - 400°C

  Máy hàn khò Solomon SR-979 275W, 100 – 400°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SR-979

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-10 48W 150 - 450°C

  Máy hàn Solomon SL-10 48W 150 – 450°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-10

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-20 48W 150 - 420°C

  Máy hàn Solomon SL-20 48W 150 – 420°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-20

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-20 ESD 48W 150 - 420°C

  Máy hàn Solomon SL-20 ESD 48W 150 – 420°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon

  SL-20 ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-20CMC 48W 150 - 420°C

  Máy hàn Solomon SL-20CMC 48W 150 – 420°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-20CMC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-30 48W 160 - 480°C

  Máy hàn Solomon SL-30 48W 160 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-30

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  2,650,000 
 • Máy hàn Solomon SL-30 ESD 48W 160 - 480°C

  Máy hàn Solomon SL-30 ESD 48W 160 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-30 ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-30CMC 48W 160 - 480°C

  Máy hàn Solomon SL-30CMC 48W 160 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-30CMC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn Solomon SL-30CMCESD 48W 160 - 480°C

  Máy hàn Solomon SL-30CMCESD 48W 160 – 480°C

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SL-30CMCESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com