Shop

 • Bench Top Wafer Handling Tools V3200-CLN-MW4-2.5mm

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Virtual

  V3200-CLN-MW4

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bench Top Wafer Handling Tools V3200-CLN-MW6-2.5mm

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Virtual

  V3200-CLN-MW6

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bench Top Wafer Handling Tools V3200-CLN-MW8-2.5mm

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Virtual

  V3200-CLN-MW

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bench Top Wafer Handling Tools WV-9000-MW4

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Virtual

  WV-9000-MW4

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bench Top Wafer Handling Tools WV-9000-MW6

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Virtual

  V3200-CLN-MW6

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bench Top Wafer Handling Tools WV-9000-MW8

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Virtual

  WV-9000-MW8

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bộ kit bút hút chân không < 100 micronBút hút linh kiện ESD V8901-LMS-ESD

  Bộ Kit bút hút chân không linh kiện kích thước ~ 100 Micron

  • Hãng sản xuất

  Bảo hành

  Virtual

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không HANDIVAC 2 ESD Safe HV2-075-BBút hút chân không Vitual HANDI-VAC, ESD safe

  Bút hút chân không HANDI-VAC, ESD safe

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HANDI-VAC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không HV-075-AW-ESD

  Bút hút chân không HV-LB-ESD

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  HV-LB-ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Bút hút chân không linh kiện ESD V8901-LMS-ESDV8901-LMS-ESD

  Bút hút chân không PEN VAC thân Aluminum, V8901-LMS-ESD

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  V8901-LMS-ESD

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • V8910-vacuum-pen-lidinco-1-194x194

  Bút hút chân không PEN VAC V8910-BK-X, ESD Safe

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Vitual USA

  V8910-BK-X

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hút chân không BULB VAC 2 đầu hút

  Hút chân không 2 chân BULB-VAC, ESD Safe

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Virtual

  BULB VAC

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (028) 3977 8269 – (028) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com