Sản phẩm

 • Ampe kìm AC/DC HiTESTER 3284

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3284

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • CLAMP ON AC/DC HiTESTER 3290, 3290-10 1

  Ampe kìm AC/DC HiTESTER 3285, 3285-20

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3285

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm AC/DC HiTESTER 3287

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3287

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm AC/DC HiTESTER 3288, 3288-20

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3288

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • CLAMP ON AC/DC HiTESTER 3290, 3290-10

  Ampe kìm AC/DC HiTESTER 3290, 3290-10

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3290

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm Hioki HiTESTER 3286-20

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3286-20

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm HiTESTER 3280-10, 3280-20

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3280

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm hitester ( hioki) 3281

  Ampe kìm HiTESTER 3281, 3282

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3281, 3282

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm HiTESTER 3283

  Ampe kìm HiTESTER 3283

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3283

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm HiTESTER 3291-50

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3291

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm HiTESTER 3293-50

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  3293

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Ampe kìm LR5051

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

   Hitester

  LR5051

  12 tháng

   

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com