Công cụ, vật tư cho dây chuyền sản xuất (SMT)

Bán các công cụ máy hàn vật tư cho ngành điện, điện tử, viễn thông chế tạo

 • Mỏ hàn Solomon ST-808 110/220V AC 20/30W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  ST-808 

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mỏ hàn Solomon SR-982 25W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SR-982

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  350,000 
 • Mỏ hàn Solomon SR-971 25W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SR-971 

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mỏ hàn Solomon SR-968N 110/220V AC 20/30W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SR-968N 

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mỏ hàn Solomon SR-965N 110/220V AC 25/40W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SR-965N

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mỏ hàn Solomon SR-963 110/220V AC 40W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SR-963

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mỏ hàn Solomon SH-815 110/220V AC 25/40W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SH-815

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mỏ hàn Solomon SH-813 110/220V AC 40W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SH-813

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mỏ hàn Solomon SH-812 110/220V AC 80/100W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SH-812

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mỏ hàn Solomon SH-60

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  SH-60

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  350,000 
 • Mỏ hàn Solomon KD-80 120V/80W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  KD-80

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Mỏ hàn Solomon KD-60 120V/60W

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Solomon 

  KD-60 

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com