Lidinco bán bộ nguồn xoay chiều AC, đổi nguồn Dc sang AC chính hàng giá cạnh tranh, bảo hành uy tín

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61 Series 500VA-800kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61 Series 500VA-800kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC61

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC63 Series 500VA-800kVA

  Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC63 Series 500VA-800kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC63

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6306, 300V/6kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6306

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6106, 300V-6kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6106

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6310, 300V/10kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6310

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6110, 300V-10kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6110

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6315 300V/15kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6315

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6115, 300V-15kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6115

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6320 300V/20kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6320

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6120, 300V-20kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6120

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều ba pha Twintex TFC-6330 300V/30kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC-6330

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC61005, 300V-500kVA

  Nguồn xoay chiều một pha Twintex TFC6130, 300V-30kVA

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Twintex

  TFC6130

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com