Source measure unit

 • Đồng hồ vạn năng để bàn Keithley 6220/2182A

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

  6220/2182A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2401 20V/1A, Low Voltage SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley 

   2401

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter để bàn Keithley 6482 Dual Channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley

  6482

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2425 100W SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keysight 

  U3402A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2634B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2634B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • High Power Curve Tracer: 2600-PCT

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Keithley

  2600-PCT

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Đồng hồ vạn năng để bàn MR8741/8740+MR8990

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Hioki

  MR8741/8740+MR8990

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2430-C 1kW Pulse Mode SourceMeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2430-C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2636B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2636B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Keithley 2400-C 200V, 1A, 20W SourceMeter

 • Keithley 2425-C 100 Watts Sourcemeter

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley 

  2425-C 100

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Hệ thống sourcemeter Keithley 2604B Dual-channel

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Keithley  

  2604B

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com