Máy hàn cáp quang

Lidinco là đại lý chính hãng nhập khẩu trực tiếp và phân phối máy hàn cáp quang Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản từ  Ilsintech, Aitelong, Skycom, Fujikura, Eloik,  Sumitomo…. Giá Cạnh Tranh, bán hàng, bảo hành hậu mãi uy tín

 • Máy hàn cáp quang iLsintech Swift K11

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  ILsintech

  Swift K11

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn cáp quang iLsintech Swift K9

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  ILsintech

  Swift K9

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn cáp quang Sumitomo Type 81C

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Sumitomo

  Type-81C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Sumitomo

  Z1C

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn cáp quang ilsintech Swift S3, Core to Core

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Ilsintech

  S3

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn cáp quang Aitelong SAT-17A

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Aitelong 

  SAT-17A

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn sợi quang Ilsintech Swift S5, Core to Core

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Ilsintech

  S5

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn cáp quang Aitelong SAT-17M

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Aitelong 

  SAT-17M

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn sợi quang Ilsintech Swift F1+, Clad to Clad

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Ilsintech

  F1

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

   

 • Máy hàn sợi quang Ilsintech Swift F3, Clad to Clad

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Ilsintech

  F3

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

  Máy hàn cáp quang,  Model Swift F3, Clad to Clad Alignment, hãng ilsintech Hàn Quốc sản xuất

 • Máy hàn cáp quang iLsintech Swift KF4

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  ILsintech

  Swift KF4

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy hàn cáp quang Ilsintech Swift R5, Ribbon Fiber

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Ilsintech

  R5

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com