Các vật liệu phục vụ quá trình cắt, lưỡi cắt, dao cắt, phụ gia cắt, dầu và dung dịch cắt

 • Giấy Mài Đánh Bóng 09

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 09
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • WAFERING BLADES – CBN BOND

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 60-200xx, 60-300xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Giấy Mài Đánh Bóng 10”

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 10”
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • WAFERING BLADES – DIAMOND METAL BOND

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 60-200xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi dao giấy mài đánh bòng Allied 12”

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 12”
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LƯỠI DAO CẮT – GIẤY CẮT WAFERING BLADES – DIAMOND RESIN BOND

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 60-200xx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi dao giấy mài đánh bòng Allied 14”

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 12”
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LƯỠI CẮT DAO CẮT WAFERING BLADES – PLATED

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 65 – 100XX, 75-100XX
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi Cưa Kim Cương

   • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
   • Model:  không có
   • Bảo hành: 12 tháng

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • WAFERING BLADES – SOLID CORE – RESIN BOND

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 80-11xxx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DRESSING STICKS

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi Dao – Giấy Cắt WAFERING BLADES – SOLID CORE – RUBBER BOND

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 80-11xxx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com