Các vật liệu phục vụ quá trình cắt, lưỡi cắt, dao cắt, phụ gia cắt, dầu và dung dịch cắt

 • Lưỡi dao giấy mài đánh bòng Allied 14”

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 12”
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • LƯỠI CẮT DAO CẮT WAFERING BLADES – PLATED

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 65 – 100XX, 75-100XX
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi Cưa Kim Cương

   • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
   • Model:  không có
   • Bảo hành: 12 tháng

   Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

   (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

   Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • WAFERING BLADES – SOLID CORE – RESIN BOND

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 80-11xxx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DRESSING STICKS

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Lưỡi Dao – Giấy Cắt WAFERING BLADES – SOLID CORE – RUBBER BOND

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 80-11xxx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất Lỏng Cắt Tốc Độ Cao

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Dung tích: 3,8l, 950ml
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất lỏng phục vụ cắt tốc độ cao LUBRI-CUT

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: Lubri-cut
  • Dung tích: 3,8l, 950ml
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Chất lỏng cắt tốc độ thấp

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Dung tích: 3,8l, 950ml
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • POWERCUT 10 ACCESSORIES

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 5-4005, 5-4010, 5-4030
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Phụ kiện cắt TECHCUT 5 ACCESSORIES

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 5-xxxx
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Giấy Mài Đánh Bóng 09

  • Hãng sản xuất: Allied Hight Tech
  • Model: 09
  • Bảo hành: 12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com