Máy mài, cắt độ chính xác cao, đo độ cứng, lực căng, kéo, vật liệu tiêu hao...

Lidinco là nhà phân phối Ủy quyền duy nhất của hãng Allied USA tại thị trường Việt Nam, chịu trách nhiệm cung cấp và bảo trì các sản phẩm: Máy mài mẫu , máy cắt mẫu, máy khoan mẫu độ chính xác cao và các vật liệu, phụ kiện tiêu hao trong quá trình mài, cắt vật mẫu. Ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực mài/ cắt IC, chíp, linh kiện điện tử, màn hình (LCD) điện thoại, thiết bị điện tử, lĩnh vực y tế, quốc phòng, hàng không, vũ trụ…

 • Trim Saw

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Allied High Tech

  Trim Saw

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Máy cắt độ chính xác cao TechCut 4

  • Hãng sản xuất

  Model

  Bảo hành

  Allied High Tech

  TechCut 4

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • TechCut 5 Precision Sectioning Machine

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  TechCut 5

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • PowerCut 10 Abrasive Cut-off Saw

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  PowerCut 10™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Diamond Band Saw

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  Diamond Band Saw

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Wafering Blades

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  Wafering Blades

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • Abrasive Cut-Off Blades

 • MetPrep 3 Grinder/Polisher with Powerhead

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  MetPrep 3™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MetPrep 4 Grinder/Polisher with Powerhead

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  MetPrep 4™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • DualPrep 3 Grinder/Polisher with Powerhead

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  DualPrep™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MultiPrep Polishing System – 8″

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  MultiPrep™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com

 • MultiPrep Polishing System – 12″

  • Hãng sản xuất

  • Model

  • Bảo hành

  Allied High Tech

  MultiPrep™

  12 tháng

  Để có giá tốt nhất và nhanh nhất, vui lòng liên hệ

  (08) 3977 8269 – (08) 3601 6797

  Email: sales@lidinco.com – lidinco@gmail.com