Máy hiện sóng USB là một thiết bị vẽ đồ thị của tín hiệu điện theo 3 chiều. Máy dùng để đo đa dạng các tín hiệu và dao động của sóng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.